Pihan haravointi/lehtien puhaltaminen Espoon Lintuvaarassa

Siivosimme lehdet lehtipuhaltimella ja osin havoimalla. Kuljetimme roskat pois isolla häkkiperävaunulla.

Ota yhteyttä kun tarvitset apua pihatöissä.

Puh: 0400 895 230 tai www.kotitalkkarit.fi